Skip to content
info@iasc.nl

Onze diepgaande waarderingsexpertise stelt ons in staat u bij te staan bij de beantwoording van uw vraagstukken op dit gebied.

Wij voeren waarderingen uit voor het corporates, voor MKB ondernemers, voor accountants ten behoeve van de jaarverslaggeving, voor advocaten en curatoren in het kader van arbitrage en schade alsmede in internationaal verband met betrekking tot herstructurering van activa. Onze diepgaande waarderingsexpertise stelt ons in staat om de meeste complexe waarderingsvraagstukken te beantwoorden. Wij kunnen u assisteren bij het opstellen van:

 • Bedrijfswaarderingen
  • Wij passen de modernste methoden en technieken toe en vertalen dit in een begrijpelijk waarderingsrapport. Bij het bepalen van economische waarde spelen vele factoren een rol, zoals verwachtingen omtrent de cashflows van de onderneming maar ook ontwikkelingen in de markt en uw eigen organisatie. Risico en onzekerheid zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van economische waarde. Een goede inschatting van en afweging tussen financiële verwachtingen en risicofactoren bepaalt de kwaliteit van een waardering.
 • Impairment testing en Purchase Price Alloccation
  • Wij voeren impairment tests alsmede Purchase Price Allocations uit op basis van Dutch GAAP, IFRS almede US GAAP
 • Waardering van immateriële vaste activa
 • Fairness opinions
 • Waarderingen in het kader van arbitrage en schade
 • Eenvoudige en complexe optie waarderingen
 • Schadeberekeningen
Back To Top