Skip to content
info@iasc.nl

Onze diensten

Al onze diensten voeren wij uit voor zowel participatiemaatschappijencorporates, MKB alsmede voor accountants en advocatenkantoren

Transactie advisering

Wij verlenen advies aan onze klanten gedurende het gehele transactieproces. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van M&A.

Valuations

Onze diepgaande waarderingsexpertise stelt ons in staat u bij te staan bij de beantwoording van uw vraagstukken op dit gebied.

Due diligence

Onze dienstverlening verschaft u inzicht in de kwaliteit van resultaat en het cashflow genererend vermogen alsmede de belangrijkste value drivers van de onderneming.

Business modeling

Wij bouwen voor u een financieel model conform de huidige modelleringstandaarden van F1F9.

Financiering

Wij kunnen u adviseren bij het aantrekken van financiering evenals het herfinancieren van uw onderneming of vastgoedportefeuille.

Vendor support

Een vendor support onderzoek richt zich op het identificeren van kansenrisico’s en bedreigingen en wordt voorafgaand aan het transactie in kaart gebracht.

Corporate restructuring

Onze corporate restructuring werkzaamheden zien op het beheersen en verbeteren van de huidige strategische, financiële en operationele gang van zaken. Wij leveren een geïntegreerd plan van aanpak die wij samen met de ondernemer kunnen implementeren.

Forensic, litigation & arbitrage

Wij voeren onderzoeken uit voor advocaten en curatoren alsmede rechtbanken bij gerechtelijke processen op het gebied van economische waarde en schade. Wij acteren als onafhankelijk deskundige maar treden ook op als partijdeskundige voor advocaten.

Economics & Business analyse

Wij kunnen investeringsmogelijkheden voor u beoordelen en analyseren markten waarin u actief wenst te worden. Zodoende kunt u een weloverwogen beslissing nemen omtrent uw investeringen.

Back To Top