Skip to content
info@iasc.nl

Bij forensisch waarderen gaat het met name om de bepaling van economische schade indien benadeling is ontstaan door wanprestatie of onrechtmatig handelen.  Bij forensische opdrachten staan gemiste geldstromen centraal, waarbij er een duidelijk causaul verband aanwezig dient te zijn om daadwerkelijk schade te kunnen beargumenteren. Ook schadebeperkende maatregelen zijn van belang.  Onze expertise op dit gebied stelt ons in staat u adequaat bij te staan middels een onderbouwd waarderingsrapport.

Back To Top