Ga naar hoofdinhoud
info@iasc.nl

Acquisitie Due diligence

Onze dienstverlening op het gebied van acquisitie due diligence verschaft u inzicht in de kwaliteit van resultaat, het werkkapitaal en het cashflow genererend vermogen alsmede de belangrijkste value drivers van de onderneming in kwestie. Wij passen onze werkzaamheden aan op de door u gekozen transactie structuur.

  • De uitkomst van onze werkzaamheden geeft een adequaat inzicht in de kwaliteit van de onderliggende investeringscasus en een eventuele discrepantie ten opzichte van uw initiële veronderstellingen. Wij presenteren een duidelijk overzicht van mogelijke prijscorrecties en onderhandelingspunten.
  • U krijgt een goed inzicht in de onderliggende historische financiële informatie, de tussentijdse financiële ontwikkelingen alsmede de financiële verwachtingen van de onderneming
  • U ontvangt een overzicht van onze aanbevelingen aangaande elementen die dienen te worden geregeld in de koop/verkoop overeenkomst waaronder advies omtrent garanties en vrijwaringen
  • Onze rapportages zijn ‘fact-based’ meteen duidelijke toegevoegde waarde. Wij onderkennen in onze rapportages aspecten die de prijs en verdere onderhandelingen kunnen beïnvloeden, geven advies omtrent de structurering van de transacties alsmede leveren wij input terzake vrijwaringen en garanties. Indien nodig helpen wij u verder met alle vervolgstappen tot en met closing en kunnen u assisteren bij post-merger integratie.
  • Wij geven een helder inzicht in die zaken die voor u van belang zijn om een gedegen inzicht te krijgen in de voorgenomen transactie.

Vendor due diligence

Het uitvoeren van een vendor due diligence geeft u als verkoper een belangrijke voorsprong in het transactieproces. Normaliter krijg u als verkoper te maken met meerdere partijen in een verkoopproces waardoor de belasting op uw organisatie aanzienlijk toeneemt. Met een vendor due diligence stellen wij een due diligence rapportage van een te verkopen onderneming of bedrijfsonderdeel in opdracht van de verkoper op, maar uitgevoerd ten behoeve van de koper.  U krijgt als eerste inzicht in alle belangrijke aspecten omtrent uw onderneming. U kunt vervolgens nadere aandacht besteden aan een aantal zaken die de waarde van uw onderneming verhogen. Al met al bent u veel beter voorbereid om een optimaal transactieresultaat te bereiken.

Interne due diligence

Regelmatig ontvangen wij een verzoek om een interne due diligence uit te voeren. Dit heeft dan vaak te maken met het gegeven dat belanghebbenden aanvullend inzicht wensen te verkrijgen in (delen) van hun onderneming. Deze belanghebbenden staan vaak op afstand van de (locale) directies of management teams.

Financierings due diligence

Wanneer financierende instellingen overgaan tot (her)financiering kan het zo zijn dat er een financierings due diligence uitgevoerd dient te worden. Wij richten onze werkzaamheden zodanig in dat inzichtelijk is hoe de onderneming presteert, naar verwachting zal presteren en hoe dit zich verhoudt tot verwachtingen die de financierende instelling heeft. Wij construeren een financieel model aangevuld met de benodigde bankconvenanten en analyseren de kwaliteit van de toekomstige geldstromen.

Back To Top