Skip to content
info@iasc.nl

Bedrijven in zwaar weer assisteren wij bij het stabiliseren van de situatie. Op operationeel en financieel vlak identificeren wij de problematiek. Wij verlenen actieve begeleiding om de performance van de onderneming op deze vlakken te verbeteren. In situaties waarin wij gevraagd worden support te leveren is er vaak een acute continuïteitsdreiging waarbij al geruime tijd een negatieve cashflow bestaat. Wij adviseren omtrent reorganisaties, onderhandelen met de afdeling bijzonder beheer van uw bank en verkopen onderdelen van uw onderneming, indien nodig. Vervolgens zetten wij samen met u de korte en middellange strategie uit om uw onderneming ook de volgende maanden levensvatbaar te houden. Wij hanteren een geïntegreerde benadering en blijven dus ook betrokken na de stabilisatiefase, waar nodig.

Back To Top